NEDEN KANADA?

Kanada Göçmenliği Neden Hayatınızın
EN değerli yatırımı?

Hayalini kurduğunuz yeni yaşama dünyanın en büyük göçmen ülkesinde başlayın.

Kanada, kuruluşundan bu yana kapılarını göçmenlere açarak çeşitli dilleri, kültürleri ve inanışları bir arada barış içinde barındıran bir ülke olmuştur. 2016 İstatistik Kanada verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 22’sini, çoğunluğu G8 ülkelerinden gelen göçmenler oluşturmaktadır. Ülkenin yabancı ülke doğumlu nüfusunun büyük bir kısmı Ontario, British Columbia, Quebec ve Alberta eyaletlerinin kent merkezlerinde yaşamaktadır. Toronto, Vancouver ve Montreal şehirlerinin yarı nüfusları göçmenlerden oluşmaktadır. 2016 Nüfus Araştırmasında, Kanada’da yaşayan 250 üzerinde farklı etnik ve kültürel grup olduğu raporlanmıştır. Kanada toplumu çok kültürlülüğü benimseme, göçmenleri olumlu karşılama ve kabul etmede dünyada rol model olabilecek ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, federal ve eyalet hükümetleri ve birçok sivil toplum örgütü ülkeye yeni yerleşmiş göçmenler için Kanada’da yaşam ve topluma uyum sağlamaya yönelik birçok ücretsiz hizmet sunmaktadır. 

Güçlü ekonomisi ve yüksek refah düzeyi ile huzurlu bir ülkede yaşayın.
OECD, G-7, G-8 ve G-20 üyesi olan Kanada, global ticari yapısı ile dünyanın en büyük 10. Ekonomisine ve 9. Tüketim pazarına sahip bir ülkedir. Düşük ve stabil bir enflasyona sahiptir ve işsizlik oranı %7 altında seyretmektedir. Petrol ve doğal gaz rezervleri açısından dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Güçlü ekonomisi ve yüksek refah düzeyinin temelinde gelişmiş bir adalet sistemine sahip olması yatmaktadır. Ekonomik özgürlük, eşit gelir dağılımı ve genç nüfusa duyulan ihtiyaç göçmenler için çok çeşitli istihdam olanakları yaratmaktadır. Dünyanın en güvenli ve düşük suç oranına sahip ülkelerinden biri olması, Kanada’yı göçmenler ve aileleri için oldukça cazip hale getirmektedir. Kanada’nın ekonomik hedeflerinden biri her yıl ülke nüfusunun %1’i oranında nitelikli göçmen alımı yapmaktır. . Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, 2022-2024 göçmenlik planı kapsamında 2022 yılında 431.645, 2023 yılında 447.055 ve 2024 yılında 451.000 olmak üzere 1,3 milyon üzerinde göçmen alımı hedeflendiğini duyurmuştur.

Demokratik bir ülkede, eşitlik haklarınızı ve ifade özgürlüğünüzü kullanarak yaşayın

Kanada sınırları içinde bulunan her birey, vatandaş olsun veya olmasın, Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi’nin koruması altındadır. Bu bildirge, Kanada Anayasasının en önemli bölümünü oluşturmaktadır ve Kanada’ya bugünkü şeklini vermiştir. Özetle, Haklar ve Özgürlükler Bildirgesinin güvence altına aldığı haklar:

Temel Özgürlükler

Kanada’da bulunan her birey kendi seçtiği dini inanca sahip olma veya hiçbir dini inanca sahip olmama hakkına sahiptir. Her birey ibadet şekli ya da kıyafetleri ile dini inançlarını ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Her birey düşünce ve konuşma özgürlüğüne, diğer bireylerin görüşlerini dinleme ve kendi fikrini yaratıcı yollarla ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Aynı zamanda, her birey istediği kişiler ile görüşebilir ve barışçıl eylemlere katılabilir. Barışçıl eylemler, hükümet kararlarına ya da devlet kurulumlarına karşı yapılabilir. Aynı zamanda, medya da temel haklara ve basın-yayın özgürlüğüne sahiptir.

Demokratik Haklar

18 yaş üstünde olan, her Kanada vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Eyaletler Arası Serbest Dolaşım Hakkı

Her Kanada vatandaşı, Kanada’ya giriş, Kanada’da bulunma ve Kanada’dan çıkış yapma hakkına sahiptir. Kanada vatandaşları ve göçmenleri (kalıcı oturum vizesine sahip bireyler) Kanada’nın tüm eyaletlerinde iş arama ve yaşama hakkına sahiptir. Kanada Eyalet Hükümetleri, kişilere geçmişte yaşadığı ya da yaşamakta olduğu eyalete istinaden ayrımcılık uygulayamazlar

Yasal Haklar

Sebepsiz aranmaya ve şahsi eşyalara el konulmasına karşı güvende olma hakkı, adil yargılanma hakkı, anlamsız yasalara karşı koruma hakkı, haksız sebeplerle tutuklanmalara karşı güvende olma hakkı, tutuklanma sonrası yasal haklar, zulüm ve olağan dışı cezalandırmalara karşı koruma hakkı ve mahkeme haklarını içermektedir.

Eşitlik Hakları

Tüm bireylere saygı, itibar ve değer çerçevesinde eşit davranılmalıdır ve tüm bireyler ırk, uyruk, etnik köken, ten rengi, din, cinsiyet, yaş, ruhsal veya fiziksel engelli olma durumu, cinsel eğilim, ikamet yeri, medeni durumu veya vatandaşlık gibi kişisel özelliklere dayanan ayrımcılığa karşı korunmaktadır.

Resmi Dil ve Kullanım Hakkı

Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi, İngilizce ve Fransızca olmak üzere bireylerin Kanada’nın her iki resmi dilinde iletişim kurma ve devlet kurumlarından hizmet alma hakkını korumaktadır.

Azınlık Dillerinde Öğrenim Hakkı

Kanada’nın tüm eyalet ve bölgelerinde resmi dil azınlıkları bulunmaktadır. Buna göre, Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi azınlıkların kendi dilinde öğrenim alma hakkını korumaktadır.

Doğal ve yeşil alanlarda, sakin ve huzurlu bir ortamda yaşayın.

İnsanları gibi coğrafyası da çeşitli olan Kanada Bozkır, Kara, Okyanus, Akdeniz gibi çeşitli iklim ve bitki örtülerine sahiptir. Ülkenin büyük bir kısmı yeşil alanlardan oluşmaktadır. İstatistik Kanada’ya göre, 2017 yılında hane halkının %87’si evlerine yakın bir yeşil alan bulunduğunu ya da bir parka yakın yaşadıklarını belirtmiştir. Kanada’nın el değmemiş doğal güzellikleri ve vahşi tabiatı tartışmasız neden Kanada sorusuna yanıt vermektedir. Kanada’nın en metropol şehirleri bile doğayla iç içe, modern ve sakin yaşam alanları sunacak şekilde tasarlanmıştır. 

KANADALI OLMANIN DİĞER AVANTAJLARI