hizmetler

ekspres giriş sistemi

Kanada’nın iş gücü ihtiyacını karşılayarak, ülke ekonomisine uzun vadede katkı sağlayabilecek vasıflara sahip kişilerin, aile üyelerini de dahil ederek başvurabileceği online bir Federal göçmenlik sistemdir. Ekspres Giriş sistemi, farklı koşullar içeren 3 programdan oluşmaktadır.

Federal Nitelikli
Çalışan Sınıfı

Federal Nitelikli
Meslek Sınıfı

Kanada
Deneyim Sınıfı

Bu 3 programdan birinin şartlarını sağlayan kişiler profil oluşturarak Ekspres Giriş havuzuna girebilirler ve bu havuzda niteliklerine göre atanan bir puana sahip olurlar (Kapsamlı Sıralama Puanı). Kanada Göçmenlik, İltica ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC) Ekspres Giriş havuzunda olup taban puan üzerine çıkan adaylara belirli aralıklarla kalıcı oturum vize (göçmenlik) başvurusu yapmaları için davetiye gönderir. Davet alan adaylardan 60 gün içinde elektronik kalıcı oturum başvurusu göndermeleri istenir (eAPR). Elektronik kalıcı oturum başvurusu olumlu sonuçlandığı takdirde, başvuran ve başvuruya dahil edilen bağımlı aile üyeleri Kanada kalıcı oturum statüsü almaya kazanırlar. Bu sistemde göçmenlik başvuru süreci 6 ay gibi bir sürede sonuçlanabileceği için, Kanada göçmenlik sistemindeki en hızlı ve popüler göçmenlik programıdır.