çALIŞMA iZİNLERİ

ÇALIŞMA İZİNLERİ

Geçici Yabancı Uyruklu için Çalışma İzni (TFWP)

Genellikle yabancı uyruklu bireyler Kanada’da iş bulmaları halinde çalışma izni almak zorundadır. Geçici Yabancı Uyruklu bireyler için Çalışma İzni başvuru süreci, işverenin de dahil edildiği çift aşamalı bir süreçtir. İşverenin, çalışacak olan adaya iş teklifinde bulunması ve bu iş teklifi için ESDC (Kanada İstihdam ve Sosyal Kalkınma) kurumundan alacağı olumlu İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) ile desteklemesi gerekmektedir. Olumlu bir LMIA, Kanada vatandaşları veya kalıcı oturum vize sahipleri arasında ihtiyaç duyulan aday bulunamadığı için yabancı uyruklu bir bireyin işe alınmasına duyulan ihtiyacın onayıdır. Belirli meslek kollarında 1 yıl ve tam zamanlı Kanada iş deneyimi edinmiş yabancı uyruklu çalışanlar kalıcı oturum program şartlarına uygunluk sağlayabilir.

Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni (PGWP)

Kanada’da belirli bir kolej ya da üniversitenin diploma veya sertifika programlarından mezun olmuş uluslararası mezunların başvurabileceği açık bir çalışma iznidir. Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni eğitim alınan süre ile orantılı olarak en az 8 ay, en fazla 3 yıl süre için düzenlenebilir. Bu izne sahip olan bireyler, herhangi bir iş yerinde veya işveren için tam zamanlı ya da yarı zamanlı, onaylanan tarih aralığında çalışabilmektedir. Mezuniyet sonrası çalışma izni kapsamında Ulusal Meslek Gruplandırmasında 0, A veya B kodlu mesleklerinden birinde 1yıl ve tam zamanlı Kanada çalışma deneyimi edinmiş bireyler kalıcı oturum (göçmenlik) başvuru koşullarını sağlayabilirler.

Açık Çalışma İzni (OWP)

Açık çalışma iznine sahip olan bireyler Kanada’da herhangi bir işveren için çalışabilir. Açık çalışma izni başvurusu aşağıdaki durumlardan birine sahip olan ve gereken şartları karşılayan kişilerin başvurabileceği bir oturum türüdür:

 • Kanada’da belirli bir kolej ya da üniversitenin diploma veya sertifika programlarından mezun olmuş ve Mezuniyet sonrası çalışma izni program şartlarını karşılayan uluslararası mezunlar
 • Öğrenim masraflarını artık karşılayamayan öğrenciler (yokluk çeken öğrenci)
 • İşverene özel çalışma iznine sahibi olup işvereni tarafından suiistimal edilmiş ya da suiistimal edilme riski ile karşı karşıya kalan çalışanlar
 • Kanada’da kalıcı oturum başvurusu yapmış olan bireyler
 • Kanada’da kalıcı oturum başvurusu yapmış olan bireylerin bağımlı aile bireyleri
 • Yabancı uyruklu nitelikli çalışan ya da uluslararası öğrencilerin eşleri/partnerleri
 • Atlantik Göçmenlik Pilot Programına başvurmuş olan bireylerin eşleri/partnerleri
 • Mülteci statüsüne olan iltica başvurusunda bulunmuş olan ve koruma altında olan bireyler veya aile üyeleri
 • Sınır dışı emri almış olan bazı bireyler
 • TRP statüsü olan bireyler
 • Özel programlara katılmak üzere Kanada’da bulunan genç çalışanlar