hizmetler

çalışma izinleri

Geçici Yabancı Uyruklu için Çalışma İzni (TFWP)

Genel kural olarak yabancı uyruklu bireyler Kanada’da iş bulmaları halinde çalışma izni almak zorundadır. Geçici Yabancı Uyruklu için Çalışma İzni başvuru süreci, işverenin de dahil edildiği çift aşamalı bir süreçtir. İşverenin, çalışacak olan adaya iş teklifinde bulunması ve bu iş teklifini İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) ile desteklemesi, yani Kanada vatandaşları veya kalıcı oturum vize sahipleri arasında ihtiyaç duyulan adayı bulamadığını kanıtlaması gerekmektedir. Bu izin kapsamında çalışan birey yalnızca bir işveren için ve belirli tarihler içinde çalışabilmektedir. Belirli meslek kollarında edinilen 1 yıllık Kanada iş deneyimi, gelecekte bazı göçmenlik programlarına başvuru olanağı sağlamaktadır.

Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni (PGWP)

Kanada’da belirli bir akademik, mesleki veya profesyonel eğitim kurumundan, en az 8 ay süren bir programdan diploma/sertifika almaya hak kazanarak mezun olmuş bireylerin Kanada içinde veya dışındayken başvurabileceği bir çalışma iznidir. Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni eğitim alınan süre ile orantılı olarak ve en fazla 3 yıllığına verilebilir. Bu izne sahip olan bireyler, herhangi bir iş yerinde veya işveren için tam zamanlı ya da yarı zamanlı, onaylanan tarih aralıklarında çalışabilmektedir. Mezunlara, Kanada’da profesyonel iş deneyimi edinme ve gelecekte bazı göçmenlik programlarına başvurma olanağı sağlamaktadır.

Açık Çalışma İzni (OWP)

Çalışma ya da öğrenim izni ile halihazırda Kanada’da bulunan yabancı uyruklu bireylerin eşlerine veya eş/partner sponsorluk başvurusu henüz sonuçlanmamış olan adaylara yönelik olarak düzenlenen bir çalışma iznidir. Açık Çalışma İzni olan birey herhangi bir iş yerinde veya işveren için tam zamanlı ya da yarı zamanlı, onaylanan tarih aralıklarında çalışabilmektedir.