hizmetler

EYALET ADAYLIĞI
GÖÇMENLİK PROGRAMLARI

Kanada’nın göçmenliğe ilişkin yasal düzenlemeleri Federal Hükümet tarafından yürütülmektedir. Ancak bununla birlikte, Eyalet Hükümetleri de kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli meslek gruplarından olan bireyleri hedefleyen ve birbirinden bağımsız olarak işleyen göçmenlik programları geliştirmiştir. Bu programlar kapsamında başvuru yapan eyalet göçmen adayı, söz konusu eyalette çalışmak/yaşamak niyetinde olmalıdır.

Eyalet Aday Göçmenlik Programları, dört ana kategoride gruplandırılabilir:

  • Söz konusu eyalette bulunan işverenden, iş teklifi almış yabancı çalışanlar
  • Söz konusu eyalette yeni bir ticari girişimde bulunmak ya da mevcut şirketlere yatırım yapmak isteyen yabancı uyruklular
  • Kanada’da bulunan kolej (yüksek okul) ya da üniversitelerinden mezun olmuş uluslararası öğrenciler
  • Söz konusu eyalette yaşayan aile üyelerine sahip olan yabancı uyruklular